Dagligdagen

Vi prioriterer dagligdagen højt

Der skal være fokus på dagligdagens rutiner, således at der bliver taget hånd om det enkelte barn så godt det er os muligt.

Organisering af arbejdet med henblik på tid til at fokusere på vores værdier nærvær, troværdighed, og tryghed, når vi pusler, putter, hjælper i garderoben, sidder ved spisebordet m.m.

Vores pædagogiske udgangspunkt

Udvikling sker i relationer og for at skabe de bedste udviklingsbetingelser er vi afhængige af anerkendende kommunikation. Vi er forskellige, lige værdifulde og skal have lige muligheder. Derfor skal vi behandles forskelligt.

Dagens gang

Vi har tilbud om morgenmad fra 06.24 til 07.30 for dem, der ikke når at få spist derhjemme. Alle stuer er sammen fra 06.24 til der er mødt personale nok til at gå på stuerne (kan variere i tidsrummet 08.00-09.00). Alle stuer er ligeledes sammen sidst på dagen fra ca. 16.00 til 17.00 fredag 15.00 til 16.00.
Vi åbner på Rød stue og lukker sammen i børnehaven.

Som hovedregel skal børnene være her senest kl. 9.00, medmindre andet aftales.

Om formiddagen har vi forskellige aktiviteter inkl. leg. Vi udarbejder jævnligt planer over disse, som kan ses på BørneIntra. Yderligere informationer kan ses på opslagstavlen i garderoberne.

Mellem 11.00 og 12.00 spiser vi i Børnehaven og Vuggestuen spiser mellem 10.30 og 11.30.
Alle børn skal have madpakker med.

Mellem kl. 11.30 og 12.30 bliver de børn puttet, som skal sove/hvile i krybbe eller barnevogn i vores liggehal. De fleste over 3 år, der har brug for at sove, får en madras på gulvet på Rød stue.

Børnene må drikke lige så meget vand de vil i løbet af dagen. De har et krus hver på toilettet.

Vi er alle ude hver dag, og som regel efter frokost.