Traditioner

Hele huset er forpligtet i henhold til de aftalte traditioner, årlige begivenheder og pædagogisk praksis.

De enkelte grupper arbejder selvstændigt og tilrettelægger selv dags-/ uge-/ årsforløb. Der skal være samarbejde på tværs af stuer og grupper med koordinering af forskellige aktiviteter, fordeling af børn og fordeling af rum, bl.a. af hensyn til børnenes udvikling samt ønsket om at nedbringe støjniveauet.

Vi har følgende traditioner:

Vi går jævnligt ture i det nære miljø og bager ofte med børnene.