Forældresamarbejdet

- er af stor betydning for dit barns trivsel.

Forældre er børns første læremestre, og de værdier, oplevelser m.m. som forældre giver, vil blive værdsat og bygget på i barnets videre liv.

Det er via forældre oplysninger om kulturen i familien, at personalet kan forstå, videreudvikle og understøtte det enkelte barns færdigheder og rutiner.

Mens børnene er hos os, er det nødvendigt at viden, information og indsigt går begge veje. At snakke og drøfte børnenes udvikling er "vejen til succes".

Hvert år afholdes der et fælles forældremøde for hele Områdeinstitution Store Heddinge, på dette møde vælger der min. 2 forældrerepræsentanter samt 1 suppleant til den fælles Forældrebestyrelsen.

 

I Børnecentret Erikstrup er der oprettet en Forældreforening, der via foreningskontingent yder praktisk og økonomisk støtte til velfærdsaktiviteter for børnene i Børnecentret Erikstrup, der ikke er indeholdt i det kommunale driftstilskud.