Tilsynrapporter

Her kan du læse den sidst udarbejdede tilsynsrapport for dit barns dagtilbud.
Tilsynsrapporter for de kommende års tilsyn vil løbende blive lagt på det enkelte dagtilbuds hjemmeside
Der gennemføres typisk tilsyn for hvert 1½ år.

 

Notat fra pædagogisk tilsyn i Rødtjørnen