Madordning i Tryggevælde Øst

I september 2011 startede vi madordning for børnene op i vores nye køkken. Vi har ti kroner pr. barn pr. dag til indkøb til mad, samt 5 personaletimer om ugen til at løse opgaven. Vi bespiser ca. 58 børn, og det er områdets kommende skolebørn, der går i Tryggevælde øst.
 
Frokost
Frokosten består af rugbrød, som børnene selv smører med varierende pålæg, grøntsager og indimellem en lille ekstra ret fx pastasalat, lune frikadeller mv.
 
Da børnene også har brug for at få tilført ny energi i løbet af formiddagen og om eftermiddagen, har vi valgt, at vi udover frokosten også tilbyder følgende:
 
Formiddagsmad, som består af et stykke rugbrød eller grovbolle samt frugt.
Eftermiddagsmad, som består af frugt.
 
En af medarbejderne i huset er hovedansvarlig for vores køkkenværksted med hjælp fra en kollega og børnene. Den hovedansvarlige bruger ca. halvanden time til to timer på madordningen dagligt. Det vil sige, at de fem tildelte timer ikke er helt tilstrækkelige.
 
Madtjans
Vores nye køkken er ikke kun et sted, hvor vi spiser morgenmad, men også et værksted, hvor børnene på skift skal have madtjans.
 
Børnene bliver delt i grupper med 4 børn, 2 børn fra hver stue.
 
Hver gruppe har madtjans i en uge. I madtjansugen deltager børnene ikke i de daglige aktiviteter.
Mandag morgen starter børnenes madtjans. Børnene laver sammen med den hovedansvarlige en indkøbsliste, hvor deres ønsker til næste uges frokost og frugt tages med. Dette sker selvfølgelig med kyndig vejledning.
 
Herefter går børnene og den hovedansvarlige ud og handler. Børnene trækker trækvognen ud og hjem…. også kan de gå i gang.smiley
 
Madtjansholdet er dem, som laver maden, dækker bord på stuen og siger ”vær så god” inden vi spiser.
 
Vi dokumenterer, hvad vi laver i køkkenet via Børneintra. Her kan forældrene læse om, hvem der har madtjans, samt få sjove historier og kommentarer fra madtjansen.
 
Pædagogiske begrundelser for madtjans
 
Vi har valgt at inddrage børnene i madlavningen, da der er mange forskellige læringsprocesser i at lave mad.