Når du starter i Strøby Børnehave

I er meget velkomme til at besøge børnehaven med jeres barn, inden I skal begynde hos os. Barnet er også velkommen til at besøge os sammen med hans/hendes dagpleje.

Vi ser gerne, at I aftaler besøgene med os, så vi kan tage godt imod jer, når I kommer.

Hvis I har mulighed for det, er det vigtigt for jeres barn at få en så blid opstart som mulig. Det er en stor omvæltning for de fleste børn at skifte pasningssted; de kan være utrygge ved det nye og kender ikke de mange nye børn og voksne.

Det er vores erfaring, at børnene hurtigere falder til, hvis de har mulighed for at være i børnehaven i kortere tid de første dage, og hvis det er muligt på samme tid hver dag.

Da det kan være svært at starte et nyt sted - uden noget trygt at holde sig til - må jeres barn meget gerne have en bamse eller yndlingslegetøjet med til at skabe lidt tryghed.

Forældresamtaler