Forældresamarbejde

Vi lægger meget vægt på og energi i at opbygge et åbent og tillidsfuldt samarbejde med jer omkring jeres barn. Vi vil tilgodese jeres ønsker og behov, så meget som det er muligt, og vi forventer, at I aktivt vil interessere jer for jeres barns dagligdag og for børnehavens dagligdag som helhed. Vi vil i hverdagen gøre vores bedste for at tage godt imod jer og fortælle om jeres barns trivsel og oplevelser. Opstår der situationer, hvor I har brug for en ekstra snak, eller ting I er utilfredse med, håber vi, at I kommer til os, så vi i fællesskab kan tage en snak om det.

Procedure for forældresamarbejdet

Formidling til forældrene

Ved puderummet og værkstedet er der opsat en white-board tavle, der fungerer som en slags dagbog. Her kan I læse de daglige meddelelser, og hvordan dagen er gået. Informationer omkring ture ud af huset oplyses med en lille seddel på garderobekassen.

På opslagstavlerne lige inden for hoveddørene hænger børnehavens årsplan på 2 store kalendere. Desuden bruges de til informationer fra kommunen, og det er også her, opslag fra forældre til forældre kan hænges op.

Ved vigtige meddelelser, som f.eks. lus i børnehaven og smitsomme sygdomme bliver der sat opslag op på begge hoveddøre.

Mellemgangen ned til "det nye" bliver brugt til forskellige former for udstilling i forbindelse med de aktiviteter, der foregår i børnehaven.

Alle børn får en bog (barnets bog), når de starter i børnehaven. Heri samles tegninger, billeder, små historier om barnet m.m. Bogen står på reolen i fællesrummet, og både børn og forældre kan når som helst sætte sig og kigge i den. Når barnet går ud af børnehaven, får de bogen med som et minde.

Som en konsekvens af kravet om læreplaner i daginstitutioner laver vi en årsbog for hele børnehaven. Den indeholder vores pædagogiske overvejelser, en beskrivelse af planer og aktiviteter samt evalueringer af de forskellige forløb og tiltag, der har været i årets løb. Forældre er meget velkomne til at kigge i den - du finder den på en hylde i mellemgangen.