Strøby Børnehave tager udgangspunkt i Stevns kommunes børne- og ungepolitik samt området Nordstevns pædagogiske principper.                                                                                                     I Strøby Børnehave lægger vi vægt på, at børnene har en hverdag, der er præget af glæde, trivsel, læring og udvikling.

Overordnet for år 2012/2013 vil temaet være anerkendelse, og særligt fokus vil være på den anerkendende relation mellem barn og voksen.
Da vi ved, at anerkendelse er noget vi må stile imod, vil vi fortsætte med de spændende værdidiskussioner ved vores personalemøder, som vi allerede er i godt i gang med. Vi vil ydmygt forsøge at blive endnu bedre til at ”møde børnene der hvor de er” som de unikke individer -mennesker de er hver i sær.
Det overordnede tema vil være i fokus i alle hverdagens gøremål og rutiner, i de faste aktiviteter, i vores mange traditioner samt i arbejdet med læreplanernes 6 temaer.
Udover det overordnede tema har vi for 2012/2013 set på de seks læringsområder ifølge lærerplaner. Det er personlige kompetencer, sprog, kulturelle udtryksformer, sociale kompetencer, krop og bevægelse og natur og naturfænomener.
Vi har for hvert læringsområde udvalgt et særligt læringsmål, som vi vil have fokus på. Der er fundet metode til hvert enkelt mål og stillet evalueringsspørgsmål. Vi har fordelt de forskellige læringsmål over nogle bestemte måneder af året, hvilket vil fremgå, når du læser årsplanen. Ligesådan kobler vi børnemiljøvurderingen på de seks temaer.
Vi er bevidste om, at nogle af metodebeskivelserne ikke er helt færdige og tænker, at vi undervejs vil blive mere detaljerede, når vi afholder vores formøder omkring de konkrete aktiviteter.
Formøderne afholdes umiddelbart inden hvert personalemøde. De afholdes på tværs af huset og har vist sig værdifulde, og er derfor noget, vi vil holde fast ved. Et formøde går ud på, at de voksne, der er ansvarlige for den kommende måneds aktiviteter, udarbejder en detaljeret indholds - og metodebeskrivelse, som fremlægges for hele personalegruppen på det efterfølgende personalemøde.
Vi afholder en personalelørdag i løbet af året. Her vil der blive samlet op på de rutiner, procedurer og projekter, der har været arbejdet med i løbet af året, og det kommende år planlægges.