Værdigrundlag

I Strøby Børnehave stiler vi mod, at alle børn og voksne føle sig anerkendt, set og hørt. Hverdagen skal være præget af en følelse af fællesskab og fælles ansvar, og vi lægger vægt på, at der er en god stemning i huset præget af åbenhed, tolerance og humor. I personalegruppen lægger vi vægt på et godt samarbejde og en høj grad af faglighed, hvor vi løbende dygtiggøre os.
Legen har en central plads i hverdagen, og vi prioriterer venskaber blandt børnene højt. Vi arbejder meget bevidst med en kombination af hjælp og støtte til legen, relevante udfordringer og plads til at lege i fred, alt efter det enkelte barns behov.

Vi har udvalgt 5 værdiord, som er centrale for Strøby Børnehave:

For at sikre en levende debat og en løbende udvikling vil vi jævnligt tage børnehavens værdigrundlag og de valgt værdiord op til diskussion på personalemøderne. Disse værdidiskussioner vil bl.a. tage deres udgangspunkt i hverdagseksempler, litteratur og forskellige artikler.