Børne - og læringsmiljø

Det fysiske børne - og læringsmiljø

Børnehaven er funktionsopdelt, og børnene kan færdes frit i næsten alle rum dagen igennem, når andet ikke er planlagt.

Husets hjerte er vores fællesrum med køkken. Det er her man starter og slutter dagen, det er her alle kommer igennem når man kommer - både børn, forældre og personale og det er her, sanserne pirres når der bliver bagt, skåret frugt, fabrikeret modellervoks m.m. Vi prøver at bevarer en rolig og tryg atmosfære. Fysisk leg henvises til andre rum.
Børnehaven er indrettet så der er gode muligheder for dannelse af større eller mindre legegrupper både ude og inde.

Vi har prioriteret plads til leg på gulvet i dukkekrog og klodserum, og vi har ikke overvældende meget legetøj, så fantasien må tages i brug, når man skal i gang med en leg. Vi vægter leg på legepladsen rigtig meget, da vi finder det vigtigt, at børnene har mulighed for at udfolde sig fysisk og få frisk luft. Alle børnene er ude i løbet af dagen.

Alle rum har en primær funktion, som understøtter læreplanernes 6 temaer:

Det psykiske børne - og læringsmiljø

Vi lægger vægt på, at børnene i deres hverdag skal have mulighed for leg på mange forskellige måder. Vi tilstræber, at der er voksne i de rum der er åbne incl. legepladsen. Den voksne har til opgave at få rummet til at ”summe”, og den voksne støtter børnene ved sit nærvær. Gennem en anerkendende tilgang til det, der sker, har den voksne til opgave at være igangsættende, styrende, inspirerende, observerende eller deltagende i legen.

Selve indretningen af huset og de voksnes fordeling i rummene betyder, at børnene bruger hele huset dagen igennem. Det giver en mærkbar ro i huset og en mulighed for, at alle kan blive set og hørt. Eventuelle konflikter kan tages i opløbet, den voksne kan hurtigt se, hvis et barn har brug for hjælp, og mange ting kan blive snakket igennem. Børnene har mulighed for at vælge den voksne de gerne vil søge hjælp hos/kontakt til.

Vi samarbejder meget på tværs og har ansvar for alle børn. Vi arbejder på, at børnene føler tillid og tryghed uanset, hvem der er på arbejde. Samtidig har vi øje for betydningen af den tætte relation.

Som modvægt til den frie leg, har vi dels arbejdet med de 6 temaer i forskellige grupper (f.eks. aldersopdelte grupper, pige - / drengegrupper, venskabsgrupper m.m.), og dels har vi samling hver dag året rundt med alle børn i hhv. klodserummet og dukkekrogen. Samlingsstunden har til formål at lære børnene at vente på tur, lytte til andre, "være på" og være en del af en gruppe. Samlingsstunden tager udgangspunkt i lærerplanernes 6 kompetenceområder. Samtidig tages forskellige aktiviteter fra det igangværende tema ifølge årsplanen i stort omfang med til samling, dels fordi gentagelser er en god ting, og dels fordi alle børn på den måde kommer til at nyde godt af aktiviteterne. Samlingsstunden er voksenstyret, de voksne sætter rammerne, og det er de voksne, der bestemmer, hvad der skal ske med inspiration fra børnene.

Det æstetiske børne - og læringsmiljø

Børnehaven er præget af en varm og åben atmosfære, hvor vi lægger vægt på gensidig respekt for hinanden og hinandens ting. Læringsmiljøet bygger på meget få regler, men derimod på en grundholdning om, at vi alle er forskellige, at dage og situationer er forskellige, hvorfor vi lægger op til at alle - både børn og voksne - tager stilling til, om dette eller hint er godt at gøre lige nu, og på hvilken måde. Det styrker børnenes sociale ansvarlighed og giver generelt en god stemning i huset.

Vi holder af, at mærke hele huset summer af leg og aktivitet, og vi holder af, at man kan se, at der bliver leget. Det kan derfor i perioder af dagen se ud som om, hele huset roder helt kaotisk. Vi oplever imidlertid, at legene udvikler sig på de mest fantasifulde måder, og vi oplever andre børn komme til og lade sig inspirere af det de ser.