Praktisk info til vuggestueforældre

Hvis børnene er meget små og derfor spiser grød, frugtmos og bruger sutteflaske aftales dette nærmere med personalet.

En af vores store målsætninger er børns selvhjulpenhed. Børnene i alderen 1 ½ år kan så småt begynde at deltage i f.eks. at sætte madkasse og frugtkasse i køleskabet om morgenen, selv tage tøj og overtøj af og på med hjælp fra en voksen.

 

En af vores andre målsætninger er at vi i fællesskab introducerer børnene for toilettet. Dette sker når barnet er ca. 2 - 2 ½ år.

Jeres børn har brug for jeres hjælp til at holde orden i deres garderober. Sørge for skiftetøj i deres kurve, og medbringe udetøj, fodtøj og sutsko efter årstid og vejr. Der skal være navn i alle børnenes ting.

 

Vi forventer, at I vil være en aktiv del af vuggestuen. Dvs. at I deltager i de forskellige arrangementer, forældremøder og barnets dagligdag.

I bedes holde jer opdateret via vores børneintra og opslag i vuggestuen.

 

I skal selv medbringe bleer og sutter til jeres barn. Køb almindelige bleer ikke buksebleer. Sutterne må meget gerne være med navn på.

Syge børn modtages ikke i Lærkehuset. Dvs. børn som ikke kan følge husets daglige rytme. Husk at meddele til stuen, hvis barnet er sygt eller holder fri. Vi anbefaler desuden, at barnet har et feberfrit døgn, inden det sendes i institution igen.

 

Personalet må kun give forebyggende medicin til børn med kroniske sygdomme, såsom hjertebørn, astma og bronkitis børn, og kun med udførlig anvisning fra lægen.

 

Når jeres barn er 2,10 år rykker det automatisk hen i Lærkehusets børnehave. Når dette sker, bliver I indkaldt til en overførelsessamtale.