Samtaler

Opstartssamtale i vuggestuen

 

Vi tilbyder en opstartsamtale når jeres barn skal starte i vuggestuen, vi kontakter jer via brev ca. 14 dage inden jeres barn skal starte og tilbyder jer en samtale hvor vi taler omkring jeres barn og vores gensidige forventninger til hinanden. Vi fortæller om vuggestuen og om vores forventninger til jer.

 

Når vi indkører jeres barn tager vi udgangspunkt i jeres barn og tilrettelægger indkøringen efter barnets reaktion på at starte i vuggestue, familiens behov og institutionens muligheder. Det er meget forskelligt hvor lang tid dette tager. Vi anbefaler, at I har god tid til at køre jeres barn ind i vuggestuen.

 

2 års samtale i vuggestuen

 

Når jeres barn bliver 2 år indbyder vi jer til en ny samtale hvor vi fortæller om jeres barns udvikling og trivsel. Vi fortæller om det forberedende arbejde vi /I skal i gang med i forbindelse med at jeres barn snart skal i børnehave, når det fyldte 2,10 år. Samtalen omhandler bl.a. selvhjulpenhed, renlighed og besøg i børnehaven.

 

Hvis I ellers har et behov for en samtale kan I altid tage kontakt til personalet på stuen.