Inklusion

Inklusion og eksklusion – begreber der forudsætter hinanden.

For at begrebet inklusion skal give mening for os, mener vi at det skal kobles sammen med eksklusion. Det er begreber, der låner mening hos hinanden og skal således også tænkes som hinandens forudsætninger. Det er en af de store udfordringer i udviklingsprojekter, når vi påtager os planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter. Vi vil derfor i år også sætte fokus på hvad det er der ekskluderer. Det betyder, at vi skal minimere og eliminere de største eksklusionsfaktorer i børnenes hverdagsliv i institutionerne.

  

Inklusion og eksklusion starter med de voksne og deres forholdemåder til hinanden, børnene og forældrene. Vi ønsker, at skabe et mindset hvor fællesskaber, adfærd og indretning inviterer til betydningsfulde fællesskaber. Vi har derfor måtte omorganisere personalet og nytænke hele området som et større fællesskab, hvor forskelligheder er tilladt.

 

For at alle børn kan have adgang til betydningsfulde fællesskaber, er det derfor vigtigt, at der arbejdes med differentierede fællesskaber, som afspejler, at børn har forskellige behov for støtte og mestre i forskellige grader, forskellige situationer. Baggrundene for, at vi har valgt at arbejde med en større og mere ansvarlig grad af inklusion end tidligere, er for i større grad, at kunne opfylde Stevns kommunes inklusionsstrategi.

Vi har i år engageret inklusionskonsulent Rasmus Alenkær til at lave et forløb med alle medarbejdere. Se lidt om hvad Rasmus står for.