Læringsmiljøer

På vores pædagogiske dag etablerede vi læringsmiljøer i begge vores huse.

 

Vi har i 2015 været optaget af at indrette læringsmiljøer i begge huse. Det er en kontinuerlig udvikling som ikke stopper og skal være en dynamisk og didaktisk proces som ændrer og udvikler sig over tid. Læringsmiljøerne er tilpasset børnenes alder, behov og kønsfordeling. Derud over har vi aldersopdelt børnene på stuerne, så vi kan målrette vores pædagogiske arbejde herunder forventninger og udviklingstrin, til den specifikke aldersgruppe.

 

Vores indretning af læringsmiljøer er skabt for, at børnene oplever sig inviteret til andre fællesskaber end de ellers ville have mulighed for. Læringsmiljøerne er indrettet, så legetøjet er tilgængeligt, der er orden og tydelighed i, hvor legetøjet skal være. Der er opstillet skillerum mellem læringsmiljøerne, som giver rum til samtaler i mindre grupper, fordybelse og koncentration. Vi oplever at samtalerne mellem børnene og de voksne i mindre grupper, har stor effekt på sprogtilegnelsen og sprogudviklingen. Som særlig indsats til udvikling af sproget har vi indrettet læringsrum til dialogisk læsning - et rum hvor der bøger, en hyggelig sofa og hvor man kan lukke døren.