Modtagelse og afhentning af barnet

Det er meget individuelt, hvordan og hvornår barnet afleveres.

Nogle børn går straks i gang med at lege, andre går med ud til vinke vinduet. Uanset måden, er det vigtigt, at I siger til personalet, når I vil gå, så vi kan hjælpe, hvis afskeden er svær. Hvis afskeden har været svær om morgenen, er I altid velkomne til at ringe senere og høre, hvordan barnet har det.

For at forstå barnet bedst muligt, er det vigtigt, at vi gensidigt orienterer hinanden om oplevelser, der kan have betydning for jeres barn.

I Bulderbo er der ingen bestemt mødetid for barnet, men skal vi på tur, eller er der projekter, skal barnet være i afdelingen mindst et kvarter før turen/projektet starter. I afdelingen og på børneintra kan I altid læse om ændringer eller ture.

Når I henter jeres barn, skal I have øje for, at barnet rydder op efter sig - også på legepladsen. Det kan være svært at komme i gang med oprydningen, men giver I en hånd med, går det lettere.

Hjælp også barnet med at holde styr på tøj og sko i garderoben.

Husk også at sige farvel til en voksen i afdelingen, da vi skal vide, hvilke børn der er tilbage.

Vores morgen

Til de børn der har behov for det, serverer vi morgenmad fra kl. 6.30 til 8.00. Børnehavebørnene spiser i Mellemgården, og vuggestuebørnene på Lille Bjørn. Der tilbydes et sundt og varieret måltid bestående af bl.a. grove brødtyper, ost og marmelade og grove morgenmadsprodukter samt mælk.

- I skal/må ikke medbringe egne morgenmadsprodukter.

Har I tid, er I velkomne til en kop kaffe eller te.

Ca. kl. 7.30 møder én personale fra hver afdeling ind, og de børn som er kommet, kan gå med personalet i afdelingen, så morgenpersonalet kan modtage de børn der kommer.

Formiddagen

Ca. kl. 9.00, hvor alle personaler er mødt, foregår de planlagte aktiviteter med udgangspunkt i vores fokusområder. Det kan f.eks. være ture ud af huset, værksted, rytmik og sang, fællesprojekter og meget andet.

Tirsdag, onsdag og torsdag er børnene inddelt i grupper, der arbejder særligt med områder inden for de pædagogiske lærerplaner. Derudover kan der være andre mere spontane ting vi foretager os.

Vi holder samling om formiddagen, hvor børnene får frugt og brød. Efter samling går vi ofte ud på legepladsen, indtil vi skal spise frokost.

Alle sovebørn er så vidt muligt på legepladsen hver formiddag for at få frisk luft.

Frokosttid

Ca. kl. 11.15 sidder vi sammen med børnene og spiser. Under måltidet snakkes der alt imens de voksne med deres eksempel viser, hvordan man spiser, og hvordan man sidder ved bordet. I vuggestuen og børnehaven serverer vi vand til frokost.

Sove-/hviletid

Efter frokost gør sovebørnene sig klar til hviletiden. Vi gør meget ud af, at børnene skal være selvhjulpne. Derfor bruger vi meget tid og energi på at lære dem selv at tage tøjet af og på. Når alle børnene er klar til at hvilke, læses der en lille historie. Børnene sover/hviler fra kl. ca. 12.00 til 14.00.

De andre børn går ud og leger, indtil vi har eftermiddagssamling.

Eftermiddagen

Ca. kl. 14.15 samles børnene i deres afdelinger. Børnene får frugt eller et andet sundt mellemmåltid, gerne med en skive brød til. De voksne sikrer sig, at de børn, som måske ikke har spist deres madpakke helt, nu kan spise den færdig, Under måltidet snakker børn og voksne om, hvad de har lyst til at lave resten af dagen.

Herefter begynder børnene så småt at blive hentet.

Omkring kl. 16.00 slår vi afdelingerne sammen og leger i Mellemgården eller på legepladsen.