Børn med særlig støttekrævende behov i børneområdet Hårlev

 

Gruppen for børn med særlig støttekrævende behov har til huse i Bulderbo Børnehave, der er en del af Børneområdet Hårlev.

Specialgruppen er ligesom børnehaven et kommunalt dagtilbud i Stevns Kommune.

Børnenes alder kan være fra 2,5 - 7 år.

Børneområdet Hårlev er normeret til 5 -7 børn med særlige behov.

Tilbuddet er indrettet til, at kunne modtage børn med en diagnose indenfor autisme spektret, og børn med nedsat funktionsevne og særlig sensitive børn.

Mange af de børn der modtages, har det til fælles, at de har behov for en forudsigelig og visuel struktureret hverdag.

Pt. er der ansat 3 fuldtidsmedarbejdere, samt en 20 timers pædagog, som er tilknyttet børn der er indskrevet til specialpædagogisk tilbud. I perioder er der ligeledes tilknyttet en pædagogstuderende.

De børn der bliver visiteret til specialgruppen er alle børn, der i større eller mindre omfang kan profitere af at være i en almindelig børnehave, men som har brug for særlig hjælp og støtte i hverdagen.

Der tages udgangspunkt i det enkelte barn og hvad barnet har brug for. Derfor er der uddannet pædagoger med specialpædagogiske kompetencer, så vi kan sætte ind med det rette tilbud.

Som udgangspunkt vil disse børn være på lige fod med deres kammerater.

Det er de tilknyttede medarbejdere, der har fokus på barnet og vurderer, hvor længe barnet profitere sig af fællesskabet.

 

Når et barn starter i specialgruppen v/Børneområde Hårlev, vil barnet få tildelt en primær voksen og der vil i samarbejde med forældrene, laves et indkøringsforløb der tilgodeser det enkelte barns behov.

Der vil være mulighed for, at indkøringen evt. finder sted i børnehavens ”pusterum”.

 

Der udarbejdes individuelle handleplaner og der arbejdes i det daglige ud fra det enkelte barns behov. Det kan bl.a. være sproglig og/eller motorisk træning, i tæt samarbejde med kommunens ergoterapeut og talepædagog.

 

En gang årligt (november), udarbejdes der statusrapport og handleplan.

 

Forud for udarbejdelsen af statusrapporten indkaldes alle samarbejdspartnere omkring barnet til statusmøde.

 

Efter ca. 6. måneder indkaldes der til et mindre statusmøde, hvor der vil være en opfølgning og evt. revurdering af handleplanen. Det vil primært være forældre og primærpædagog, der deltager i dette møde.

 

I handleplanerne tages der udgangspunkt i barnets styrker og ressourcer, for derigennem at gå på opdagelse i, hvordan barnet udvikles bedst muligt.