Generelt om forældresamarbejdet

I Bulderbo lægger vi vægt på en åben kommunikation mellem personale og forældre. Det er vigtigt, at I som forældre informerer os om, hvis der er sket et eller andet, der kan have betydning for jeres barn.

Ca. 3 måneder efter jeres barn er startet i Bulderbo, tilbyder vi jer en lille samtale, hvor vi har mulighed for at drøfte, hvordan det går.

Der afholdes årligt 1-2 forældremøder, hvor vi vil informere om dagligdagen i institutionen mv. Det er også her der er valg til forældrebestyrelsen, som er fælles for hele området.

Derudover afholder vi hvert år nogle arrangementer - nogle kun for Bulderbo og andre fælles med de andre 3 afdelinger i vores område.