Hvad tilbyder den kommunale dagpleje i Stevns Kommune?

Rammer

Uddannelse

Herudover deltager dagplejerne i individuelle uddannelser såsom præmature børn, børns motorik og sanser, børns kompetencer samt børn og sprog.

2017 kører vi Sunshine Circle forløb med kommunes psykologer og familieterapeuter.