Dagligdagen

Den enkelte dagplejer tilrettelægger dagens forløb ud fra den aktuelle børnegruppe.

Dagligdagen følger en rytme, baseret på børnenes måltider, søvnbehov og pædagogiske aktiviteter - og  struktureres almindeligvis således: