Ansættelsesprocedure for dagplejere

Eventuel annoncering sker i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det vil fremgå af annoncen, i hvilket område der er behov for nyansættelse.
Der udbedes skriftlig ansøgning.

Godkendelse af hjemmet

Der aflægges besøg i hjemmet, hvorefter der tages stilling til godkendelse – og efterfølgende jobsamtale.

Eventuelle ændringer i og omkring boligens indretning i forbindelse med godkendelsen, skal være udført inden ansættelsen. Ved andre aftaler skal tidsfrist overholdes, idet ansættelsesforholdet i modsat fald ophører.

Det er vigtigt, at ansøgers familie er indstillet på de ændringer der vil ske i hjemmet, i forbindelse med ansættelsen som dagplejer.

Ved godkendelse af hjemmet lægges der vægt på:

Jobsamtale

Med baggrund i den skriftlige ansøgning, afholdes samtale med ansøger, hvor der overordnet lægges vægt på:

Der indhentes børneattest på ansøger, ægtefælle/samboende og børn over 15 år.

Alle nyansættelser sker på fast månedsløn. Der aflønnes i henhold til overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Fag og Arbejde (FOA) og er omfattet ”Ny løn”.

Den ugentlige arbejdstid er 48 timer, som er det tidsrum, hvor dagplejeren er forpligtet til at modtage børn i dagpleje. Åbningstiden fastlægges af kommunen under hensyntagen til gruppens øvrige åbningstider og forældrenes behov. Arbejdstiden/åbningstiden fordeles på ugens fem første hverdage mellem kl. 6.00 – 18.00 i henhold til overenskomsten.

Ansættelsesudvalg