BørneIntra v2.19.1

Børnepasning - Stevns Kommune

børn & læringPostbox 834660 Store Heddinge

Tlf.: 56 57 57 57

Velkommen til Stevns Kommunes BørneIntra

Har du barn i kommunens dagtilbud, har du også adgang til BørneIntra.

Adgangsoplysninger
Du får dit brugernavn i dit barns dagtilbud.

Du skal logge ind første gang via hjemmesiden, hvor du selv skal lave en adgangskode. Herefter kan du logge ind via BørneIntra-app'ene.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Refusion af forældrebetaling ved afslag på ønsket pasning i genåbningsperioden fra 17. april 2020 
  Folketingets partier har tidligere indgået aftale om forældrebetalingen til pasningstilbud (dagpleje, vugge-stue, børnehave, SFO) i perioden efter kommunens genåbning af dagtilbuddene. 

   

  Aftalen betyder, at forældrebetalingen refunderes, hvis forældre har angivet ønske om at benytte dagtilbud, og dette ikke har kunnet efterkommes. Folketinget har ikke på nuværende tidspunkt ønsket at fastsætte nærmere regler for refusion af forældrebetalingen. Det er derfor den enkelte kommune, som fastsætter nærmere regler for refusion. 

   

  Ønsker om pasning, der er indkommet efter udmeldt tilmeldingsfrist for en given uge i genåbningsperioden, vil i udgangspunktet ikke medføre refusion af forældrebetaling. Det forhold, at tilbuddet har kortere åbningstid eller lignende, vil ligeledes ikke medføre refusion af forældrebetaling. 

   

  Skemaets første del skal udfyldes af ansøger til refusion af forældrebetaling. Skemaet skal sendes digitalt til barnets pasningstilbud, der vil udfylde deres del med yderligere information. Pasningstilbuddet sender det videre til Center for børn og læring. 

  Endelig afgørelse om refusion træffes i Center for børn og læring, der sender afgørelsen via e-boks.

   

  Hent ansøgningsskemaet her

   

  Venlig hilsen

  Daniel Gottrup
  Centerchef
  Børn & Læring

  02-07-2020
 •  Opslagstavleikon

  Takster 2020

  Se dagtilbudstaksterne for 2020 og læs om søskenderabat mm.

   

  Dagtilbudstakster 2020

  27-12-2019
 •  Opslagstavleikon

  Info om TOPI og sprogvurderinger

  I forbindelse med skift af dagtilbud og ved overgang fra dagtilbud til SFO/skole, er det vigtigt at informationer om dit barn kan videregives til modtageren i det nye tilbud, så overgangen for dit barn bliver så god som muligt.

   

  Du kan læse mere om TOPI og sprogvurderinger i Infobrev som ligger under vigtige dokumenter eller du kan læse det her. OBS! revideret i februar 2018.

  08-02-2018
 •  Opslagstavleikon

  BørneIntra app

  I app'en kan du nu også se beskeder og fotoalbums.

   

  App'en finder du, hvor du normalt henter apps til din enhed - men ellers kan du bruge et af disse link.

   

  - iPhone og iPad (Apples App-store)

  - Android (Google Play)


  NB! Når du starter app'en første gang, skal du vælge Stevns under kommune.

  18-09-2014
 •  Opslagstavleikon

  Velkommen til BørneIntra i Stevns Kommune

  BørneIntra er et lukket system for personale og forældre med børn i daginstitutionerne på Stevns.

  Vi håber, at BørneIntra vil forbedre kommunikationen mellem alle parter - på samme måde som det er sket med skolernes SkoleIntra.

  Mvh

  Jørn Johansen

  Skole & institution

  15-05-2012