BørneIntra v2.19

Velkommen til Dagplejen i Stevns Kommune

Stevns kommune er omgivet af naturskønne omgivelser, og dagplejen benytter sig dagligt af de muligheder naturen giver for fysisk udfoldelse, leg og naturoplevelser.

Skiftende billeder

Dagplejen er et stærkt fagligt pædagogisk miljø, hvor udvikling af dagplejernes kompetencer har høj prioritet. Alle dagplejere førstehjælpsbeviser, der opdateres hvert andet år.

 

Dagplejebørnenes hverdag og rutiner foregår i et trygt og hjemligt miljø. Børnene bliver set og hørt, og har plads til at udvikle sig som de børn, DE er. Nærværet og den fulde opmærksomhed kan lade sig gøre, i en hverdag hvor dagplejerne maksimalt har fire børn hver at tage sig af.

 

I dagplejen er der tid til omsorg – både for børn og forældre.

 

Se på kortet, hvor du finder os  

Læs mere om Dagplejen i nedenstående folder

Opslagstavle...

  •  

    I disse dage er alle i gang med at synge og lave fagter til skønne børnesange. Vi forbereder os til den landsdækkende begivenhed Små Synger Sammen dagen som foregår medio september.

    I et område har vi aftale med pjejehjemmet som vi besøger og hvor vi synger for og leger med de ældre mens vi i et andet område mødes i parken og synger sammen med andre institutioner.

    Vi fastholder med glæde denne skønne tradition idet gentagelse skaber tryghed for børnene. Vi udvikler samtidig børnenes sproglige kompetencer og deres sociale udvikling udvikles og styrkes  i fællesskaber med andre.

    24-08-2019