BørneIntra v2.19.1

Velkommen til den tværkommunale Dagpleje i Stevns Kommune

Stevns kommune er omgivet af naturskønne omgivelser, og dagplejen benytter sig dagligt af de muligheder naturen giver for fysisk udfoldelse, leg og naturoplevelser.

Skiftende billeder

Dagplejen er et stærkt fagligt pædagogisk miljø, hvor udvikling af dagplejernes kompetencer har høj prioritet. Alle dagplejere har førstehjælpsbeviser, der opdateres hvert andet år.

Daplejen består af 33 dagplejehjem fordelt over hele Stevns, lagt sammen med Område Hårlev.

Dagplejen er optaget af inkluderende lærings- og legemiljøer og betydningen af børns udvikling, trivsel og dannelse.

 

Dagplejebørnenes hverdag og rutiner foregår i et trygt og hjemligt miljø. Børnene bliver set og hørt, og har plads til at udvikle sig som de børn, DE er. Nærværet og den fulde opmærksomhed kan lade sig gøre, i en hverdag hvor dagplejerne maksimalt har fire børn hver at tage sig af.

 

I 2020 startede vi en pilotprojekt med trilledagpleje, hvilke i al sin enkelthed går ud på at dagplejerne henter børnen hjemme om morgen så alle i dagplejegruppen får en god, rolig og samlet start på dagen. Vi har 2 trilledagplejere som hører til i St. Heddingegruppen.

 

I 2021 lægger vi vægt på uddannelse indenfor Marte Meo og vores pædagogiske læreplan skal være fundamentet får vores daglige pædagoiske praksis.

 

 

 

 

I dagplejen er der tid til omsorg – både for børn og forældre.

 

Se på kortet, hvor du finder os  

Læs mere om Dagplejen i nedenstående folder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag