BørneIntra v2.19.1

Børnehave Øst

En del af Børneområde Hårlev

I Børnhave Øst er børnene fra 2 år og 10 mdr. - 6 år.

Vi vil gerne kendes på at vi er projektorienteret  i kortere eller længere perioder og at vi er optaget af læringsmiljøers betydning for udvikling og fordybelse. Vi etablerede derfor nye læringsmiljøer på vores pædagogiske dag den 19. september 2015.

Vi har et tæt samarbejde husene i mellem og både børn og personale kender hinanden godt.

Vi har desuden tilvalgt økologisk madordning for alle børn i begge huse.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag