BørneIntra v2.16

Tryggevælde Øst

En del af Børneområde Hårlev

I Tryggevælde Øst er børnene fra 4,5 - 6 år.

Vi vil gerne kendes på at vi er projektorienteret  i kortere eller længere perioder og at vi er optaget af læringsmiljøers betydning for udvikling og fordybelse. Vi etablerede derfor nye læringsmiljøer på vores pædagogiske dag den 19. september 2015.

Vi har et tæt samarbejde husene i mellem og både børn og personale kender hinanden godt.

Vi har desuden tilvalgt økologisk madordning for alle børn i begge huse.

Opslagstavle...

  •  Opslagstavleikon

    KÆRE ALLE FORÆLDRE I ØST!

    I MÅ MEGET GERNE HUSKE AT OPDATERE BØRNENES STAMKORT PÅ INTRA - DET ER SUPER VIGTIGT AT TELEFON NUMRENE TIL JER FORÆLDRE OG ANDEN KONTAKTPERSON ER KORREKTE I TILFÆLDE AF VI FÅR BEHOV FOR AT FÅ FAT I JER VED SYGDOM ELLER ANDET. DET ER OGSÅ HER I SKAL SKRIVE HVILKE PERSONER DER MÅ HENTE JERES BØRN, UDEN DET SKAL MELDES FØRST. HVIS JERES BARN HAR ALLERGIER SKAL DET SKRIVES HER, HVILKE VACCINATIONER JERES BØRN HAR FÅET OSV...VI VIL GERNE VISE JER BILLEDER AF ALLE JERES SKØNNE BØRN I DE FORSKELLIGE AKTIVITETER I LØBET AF DAGEN, MEN DET KRÆVER TILLADELSE FRA JER FORÆLDRE AT VI MÅ TAGE BILLEDER AF JERES BØRN. 

    MANGE HILSNER PERSONALET I ØST!

    11-09-2017