BørneIntra v2.18

Børnehave Øst

En del af Børneområde Hårlev

I Børnhave Øst er børnene fra 4,5 - 6 år.

Vi vil gerne kendes på at vi er projektorienteret  i kortere eller længere perioder og at vi er optaget af læringsmiljøers betydning for udvikling og fordybelse. Vi etablerede derfor nye læringsmiljøer på vores pædagogiske dag den 19. september 2015.

Vi har et tæt samarbejde husene i mellem og både børn og personale kender hinanden godt.

Vi har desuden tilvalgt økologisk madordning for alle børn i begge huse.

Opslagstavle...

 •  

  Hej alle,

  Til formiddag efter frugt gik vi alle på tur for at se de nye gedekid ved plejehjemmet de var så søde, vi gav dem brød og bagefter lavede vi konkurrence om hvem der ku løbe hurtigst rundt om flagstangen først forlæns så baglæns.. 

  på vej tilbage gik vi gennem troldeskoven og bagefter lilleputskoven hvor blomsterne er højere end børn.. til sidst sluttede vi af på kong hothers grav en rigtig hyggelig og fin tur...

  efter frokost var vi på legepladsen og lege i vores nye sand - iiiii solcreme og sand er bare et hit 😱😂☀️☀️

  Mange sommerhilsner personalet

  ps: ligger billeder i foto album “besøg hos gedderne”

  23-05-2018