BørneIntra v2.16

Område Nordstevns

Område Nordstevns består af 4 huse, hver med sin egenart og kultur.

Billede

Pædagogiske principper for området


Område Nordstevns skal være kendt for at være udviklingsorienteret

 • Området sætter fokus på læring, som betyder at der er optimale muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Områdets udviklingsplan skal give tydelig retning om mål og fokuspunkter, og der skal være konkret organisering for at understøtte dette.
 • Der skal ligeledes arbejdes på tværs i de enkelte institutioner
 • Området er kendt for, at være et sted hvor der igangsættes og udvikles nye initiativer
 •  

I område Nordstevns bestræber vi os på at alle bliver mødt anerkendende og inkluderet i fællesskabet

 • Det gælder det enkelte barn og deres familier
 • Der arbejdes ud fra et helhedssyn og et resurse syn, hvor der er plads til, at den enkelte bliver understøttet i sin udvikling så vidt det er muligt
 • Have indlevelse og respekt for andre mennesker og deres værdier og kultur
 • At kunne acceptere personer og grupper, og give muligheder for at udvikle sig alsidigt

Opslagstavle...

 •  

  Kære Alle

   

  På forældrebestyrelsens vegne, vil jeg igen gøre opmærksom på, at der er vedtaget et nyt tillæg til kostpolitiken omkring børnefødselsdage som afholdes i institutionsregi.

  Festkostpolitiken træder i kraft i dag. Den er omdelt og hænger på opslagstavlerne i institutionerne. 
  Vi har fået mange forskellige både positive og negative reaktioner og tilbagemeldinger fra jer, som vi tager med os til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. Dejligt med debat om, hvordan vi gør det bedst for områdets børn.

  Alle institutionerne går nu igang med efteråret projekttema om natur og naturfænomener. I kan følge med på børneintra og på tavler rundt om i husene.
   Kom gerne med inspiration, hvis du har en god ide.

   

  venlig sensommerhilsen

  Hanne Jensen

   

   

  01-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Velkommen til Område Nordstevns

  Her vil du løbende få informationer, som vedrører alle 4 huse (dagtilbud).

  13-02-2014