BørneIntra v2.19.1

Børneområde Hårlev

...består af to huse med hver sin egenart og kultur samt den tværkommunale dagpleje.

Skiftende billeder

I Område Hårlev har vi tre institutioner man som forældre kan vælge imellem.

Det er Bulderbo, Baunebovej 1, som rummer som ca. 74 børn fra 0 - 6 år, Børnehave Hotherdalen, som rummer ca. 55 børn fra 2,10 - 6 år. Børnehaven Hotherdalen (tidligere Børnehave Øst) åbnede den 6. januar 2020. Der er tæt samarbejde mellem de to børnehuse. Personalegruppen er sammensat af uddannede pædagoger, PAèr og medhjælpere, som alle har været længe i husene og derfor en masse erfaring. Den tværkommunale dagpleje er ligeledes en del af vores område og rummer 35 dagplejere fordelt placeret over hele Stevns Kommune og er for børn i alderen 0 - 2,10 år. Dagplejerne har alle taget forskellige kurser for at dygtiggøre sig og der er et godt samarbejde dagplejerne imellem. Alle dagplejegrupper mødes en gang ugentlig i en af vores dejlige legestuer.

 

Vi arbejder projektorienteret med den nye styrkede pædagogiske læreplan som omdrejningspunkt og vi er meget optaget af pædagogiske læringsmiljøers betydning, for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

 

Tilbage i september 2015, tog vi vores "første spadestik" til pædagogiske læringsmiljøer

Vi er derfor i gang på fjerde år og er kommet rigtig langt, hvis vi selv skal sige det..... så langt, at vi ikke bare tænker og indretter læringsmiljøer/legemiljøer, men tænker og vil indrette i hele legeuniverser. Det kommer I til at se meget mere til henover det næste års tid. Og I kan roligt glæde jer:-)

 

Vi har desuden forældretilvalgt økologisk madordning med certificeret Sølvspisemærke, for alle børn i begge huse. Det har vi faktisk haft de sidste 7 år. Som årene er gået er vi kommet dertil, at vi aktivt vil gøre en forskel ved at have en grøn omstilling. Det betyder i praksis, at børnene børnene spiser ved buffet, hvor de selv vælger deres mad og råkost, som medvirker til at minimere madspild. Desuden er der indført to kødfrie dage om ugen, hvilket gør det mere økonomisk at købe økologisk. 

 

Alle medarbejderne kender hinanden godt, da vi holder fælles personalemøder og passer børnene i fællesskab nogle uger om året.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Er dit barn blevt rask nok til at komme i dagtilbud?

  Her kan du se, hvornår dit barn er rask nok til at komme i vuggestue og børnehave.
   

  Se anbefalingerne fra sundhed.dk

  16-03-2018