BørneIntra v2.19.1

Børneområde Hårlev

...består af to huse med hver sin egenart og kultur samt den tværkommunale dagpleje.

Skiftende billeder

I Område Hårlev har vi tre institutioner man som forældre kan vælge imellem.

Det er Bulderbo, Baunebovej 1, som rummer som ca. 74 børn fra 0 - 6 år, Børnehave Hotherdalen, som rummer ca. 55 børn fra 2,10 - 6 år. Børnehaven Hotherdalen (tidligere Børnehave Øst) åbnede den 6. januar 2020. Der er tæt samarbejde mellem de to børnehuse. Personalegruppen er sammensat af uddannede pædagoger, PAèr og medhjælpere, som alle har været længe i husene og derfor en masse erfaring. Den tværkommunale dagpleje er ligeledes en del af vores område og rummer 35 dagplejere fordelt placeret over hele Stevns Kommune og er for børn i alderen 0 - 2,10 år. Dagplejerne har alle taget forskellige kurser for at dygtiggøre sig og der er et godt samarbejde dagplejerne imellem. Alle dagplejegrupper mødes en gang ugentlig i en af vores dejlige legestuer.

 

Vi arbejder projektorienteret med den nye styrkede pædagogiske læreplan som omdrejningspunkt og vi er meget optaget af pædagogiske læringsmiljøers betydning, for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

 

Tilbage i september 2015, tog vi vores "første spadestik" til pædagogiske læringsmiljøer

Vi er derfor i gang på fjerde år og er kommet rigtig langt, hvis vi selv skal sige det..... så langt, at vi ikke bare tænker og indretter læringsmiljøer/legemiljøer, men tænker og vil indrette i hele legeuniverser. Det kommer I til at se meget mere til henover det næste års tid. Og I kan roligt glæde jer:-)

 

Vi har desuden forældretilvalgt økologisk madordning med certificeret Sølvspisemærke, for alle børn i begge huse. Det har vi faktisk haft de sidste 7 år. Som årene er gået er vi kommet dertil, at vi aktivt vil gøre en forskel ved at have en grøn omstilling. Det betyder i praksis, at børnene børnene spiser ved buffet, hvor de selv vælger deres mad og råkost, som medvirker til at minimere madspild. Desuden er der indført to kødfrie dage om ugen, hvilket gør det mere økonomisk at købe økologisk. 

 

Alle medarbejderne kender hinanden godt, da vi holder fælles personalemøder og passer børnene i fællesskab nogle uger om året.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Information vedr. coronavirus-situationen (26-03-2020 kl. 17.00)

  Kære forældre til børn i offentlige dagtilbud og skole i Stevns Kommune.

  Statsminister Mette Frederiksen har forlænget nedlukningen af skoler, SFO og klubber med yderligere 2 uger. Det betyder, at jeres barn indtil videre må vente til tirsdag den 14. april med at komme i dagtilbud eller skole. Der kan dertil komme yderligere forlængelse af nedlukningen.

  Forlængelsen betyder, at nødpasning og undervisning derhjemme fortsætter. Derudover sætter vi yderligere initiativer i gang i den forlængede periode.

    

  Nødpasning

  Kriterierne for nødpasning er fortsat:

  1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder.
   Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
     
  2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne.
   Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
     
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

  Hvis du har behov for nødpasning, skal du fortsat kontakte ledelsen i dit barns daglige dagpleje/vuggestue/børnehave/SFO. Vi vil selvfølgelig gerne have information om nødpasning så tidligt som muligt.

  På skrivende tidspunkt har alle institutioner åbent for nødpasning.

  ► Løbende information om nødpasning kan læses på stevns.dk
    

  Ugentlig kontakt til familier med børn i offentlige dagtilbud og folkeskoler

  Fra fredag den 27. marts starter vi en ordning, hvor vi kontakter forældre til børn i offentlige dagtilbud og skoler minimum en gang ugentligt. Formålet er at høre, hvordan det går med at have barnet hjemme under coronakrisen.
    

  Tal med jeres børn om ikke at mødes i større forsamlinger

  Det er udmeldt, at vi ikke må forsamles i grupper med mere end 10 personer. Dette kan løbende blive ændret af regeringen.

  Dette gælder også selvom solen skinner, motionsarealer er tomme og bænkene frister til at sidde tæt. Vi har sat plakater om på naturlige mødesteder om dette. 

  Det er vores indtryk, at langt de fleste unge mennesker har forstået, at unge også kan blive ramt, og at de kan være smittebærere til bedsteforældre m.fl. Vi kan dog også her på anden uge af hjemsendelse se, at nogle unge er begyndt at samles i lidt for store grupper.

  I må som forældre meget gerne tale med jeres teenagere om alvoren og vigtigheden af at overholde anvisningerne. 

    

  Vi betræder ukendt land sammen

  Coronavirus har betydet, at vi befinder os i en situation hvor hver dag giver nye udfordringer. Vi får løbende nye, bindende retningslinjer fra regering og folketing for, hvorledes vi skal agere for børn og unge i denne tid. Vi prøver efter bedste evne at følge med, justere til regeringens anvisninger og informere jer forældre. Vi takker for den store forståelse og samarbejdsvilje, I som forældre har vist i de seneste uger, og som vi fortsat har brug for i den kommende tid.

   

  Hvordan tilmelder jeg mit barn til nødpasning?

  Du kontakter områdeleder eller daglig pædagogisk leder omkring dit behov. De vil så gå videre med tildeling af nødpasning. Forældre med børn i dagplejen kontakter den normale dagplejer.

   

  Kontakter område Hårlev

  Bulderbo: Daglig pædagogisk leder Mette Kloster-Olesen
  23 30 56 12 - metklo@stevns.dk
    

  Hotherdalen: Daglig pædagogisk leder Katrina Hoffmark
  29 25 94 03 - katrhoff@stevns
    

  Sekretær: Områdesekretær Linda Laursen
  tlf. 21 53 57 08 / 20 44 03 68 - lindlaur@stevns.dk
    

  Områdeleder: Helle Høgh Nilsson
  29 39 04 99 -  hellenil@stevns.dk

   

  Hvornår skal jeg have anmeldt behov for nødpasning?

  Du kan anmelde op til dagen før, men vi vil naturligvis gerne vide det så hurtigt så muligt ift. at indkalde personale.

   

  Hvor præcis skal jeg være ift. behov for nødpasning?

  Du skal angive inden ugens start, senest fredag, præcis hvilke dage du forventer at have brug for nødpasning. Det kan for nogle kritiske jobfunktioner ændre sig med kort varsel, og hvis det sker, så kontakt din institution så snart du får det at vide.

  Fortæl det også, hvis dit behov for nødpasning kun gælder for et begrænset tidsrum i løbet af dagen.

   

  Kan jeg regne med, at mit barns institution er åben?

  Du kan ikke være sikker på, at dit barns daglige institution er åben gennem hele forløbet med coronaberedskab. Men du kan være sikker på, så vidt der muligt, at der er personale fra din barns daglige institution, der hvor barnet passes.
    
  Fra torsdag den 19. marts gælder følgende for åbning af de enkelte institutioner:

  Hvis 0-2 børn er tilmeldt nødpasning
  Institutionen er lukket, og du modtager melding om andet pasningstilbud i dit område.

  Hvis 3-7 børn er tilmeldt nødpasning
  Institutionen er åben.

  Hvis 8 eller flere børn er tilmeldt nødpasning 
  Vi vil i udgangspunktet fordele børnene på flere institutioner. Hvis dette ikke er muligt, fordeles børnene på flere stuer, som holdes afskilt, i den enkelte institution.

  Du kan derfor få besked om at aflevere dit barn i anden institution end den daglige institution. Der vil være personale fra den daglige institution, der følger med til barnets midlertidige institution.

   

  Hvordan og hvornår får jeg at vide, hvor jeg skal aflevere mit barn.

  Du får senest søndag en oversigt over, hvor dit barn skal afleveres. Du får beskeden sendt direkte via Børneintra.

   

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har anmeldt nødpasning, men ikke skal bruge det en eller flere dage?

  Du skal hurtigst muligt melde dette til den lokale ledelse. Ved gentagne tilfælde af udeblivelse uden at det er meldt, senest om morgenen, vil dit barn stadig blive nødpasset ved behov. Vi vil dog holde op med at tælle dit barn med, når vi planlægger hvilke institutioner, der holder åbent – og der bliver sværere, at sikre at personale fra dit barn institution er en del af nødpasningen.

   

  Mvh

  Daniel Gottrup, Centerchef for Børn og Læring

  27-03-2020
 •  Opslagstavleikon

  Åbning af vores nye børnehave den 6. januar 2020

   

  I går, mandag den 6. januar 2020, kl. 6.30 åbnede vores dejlige nye børnehave. Det var en dag som vi har set frem til i næsten et helt år. Personalet har i juleferien knoklet fra tidlig morgen til sen eftermiddag for, at blive færdige og klar til den store dag. Og det lykkedes:-)

  Åbningen forløb planmæssigt og den røde løber var rullet ud foran velkommen døren og lanterne var tændt for at byde velkommen sammen med den flotte velkomststen som vores områdesekretær Linda har malet. 

   

  Dagen var 100% på børnenes præmisser, idet vi først senere på måneden vil indbyde til en officiel indvielse. I første omgang skal børnene lære huset godt at kende og blive fortrolige med de nye muligheder. Dagen bød på fælles morgenbord med friskt brød fra bageren og lidt senere da alle forældrene var taget på arbejde, hejste vi flaget og drak saftevand.

   

  Børnehaven er indrettet med mange mindre legemiljøer fx dukkekrog og ridderborghjørnet på Elverstuen, konstruktionskrog, vilde dyr område, tegnekrog på Alfestuen og læsehyggehjørne, bondegårdshjørne og Ramasjang morgen-tv på Troldestuen, da det vil være her vi spiser morgenmad sammen.

   

  Derud over har vi et dejligt soverum med spritnye madrasser. Rummet skal også bruges til krea-rum, så vi kan have

  ve større projekter kørende.

   

  Børnehaven er en traditionel børnehave med tre stuer og kommer til at rumme ca. 55 børn mellem 2,10- 6 år. Der er stadig ledige pladser på Everstuen.

   

  Vi har den skønneste kæmpe store legeplads med helt nye legestativer, sandkasse, klatretræer, masser af gemmesteder og små asfalterede veje til at cykle på.

   

  Ring eller skriv til daglig pædagogisk leder Trille, hvis I have en rundvisning på katrhoff@stevns.dk eller 29259403.

   

  Mange hilsner

  Helle Nilsson

  Områdeleder

   

   

   

   

  07-01-2020
 •  Opslagstavleikon

  Er dit barn blevt rask nok til at komme i dagtilbud?

  Her kan du se, hvornår dit barn er rask nok til at komme i vuggestue og børnehave.
   

  Se anbefalingerne fra sundhed.dk

  16-03-2018