BørneIntra v2.17

Bestyrelse: Område Hårlev

Bulderbo

Julie Wandborg Hemmingsen
Julie Wandborg Hemmingsen

Forælder

Formand for bestyrelsen

Mette Kristensen
Mette Kristensen

Forælder

Michelle Annelise V Pedersen
Michelle Annelise V Pedersen

Personale

Tlf.: 56286992-51536329 (A)

Børnehave ØST

Susanne Rongsted
Susanne Rongsted

Personale

Område Hårlev

Helle Nilsson
Helle Nilsson

Personale

Tlf.: 29390499 (A)

E-mail: hellenil@stevns.dk

Områdeleder