BørneIntra v2.18

Bestyrelse: Område Hårlev

Mette Kristensen
Mette Kristensen

Forælder, Bulderbo

Michelle Annelise V Pedersen
Michelle Annelise V Pedersen

Personale, Bulderbo

Tlf.: 56286992-51536329 (A)

Susanne Rongsted
Susanne Rongsted

Personale, Børnehave ØST

Helle Nilsson
Helle Nilsson

Personale, Område Hårlev

Tlf.: 29390499 (A)

E-mail: hellenil@stevns.dk

Områdeleder