BørneIntra v2.19

Arbejds lørdag
Tilføjet d. 31-05-2018

Den 26. Maj havde vi arbejdslørdag. Vi fik lavet mange dejlige ting. Flere af vores bord-bænke sæt blev malet i farvestrålende farver. Ukrudt og visne grene blev fjernet og vores skov blev ryddet for lavthængende grene så den kan bruges til at lege i. Alle forældre bidrog med stor arbejdslyst, div redskaber og utrolig mange kom med maling som vi kunne bruge. Det er skønt at have så mange dedikeret forældre.

Loui og Dexter forældre skaffede en båd og dæk, hentede det til Lodbjerggård. Båden blev gravede lidt ned så den står stabilt. Dækkene blev gravet halvt ned så de fungere som forhindrings bane. Sanders forældre skaffede ekstra maling, hentede det hos en malerforretning i Rødvig. Mange kom med kage, frugt eller andet som kunne forsøde vores dag. Lauritz far havde trailer med så vi få 2 store læs med haveaffald kørt på genbrugsstationen.

Antons forældre kom med brædder og skruer til reparation af legehuset i vuggestuen.

Alle bød ind med det de havde og kunne. Det var en skøn dag.