BørneIntra v2.19

  • Hårlevspirerne triller æg

    Torsdag den 14. marts var de kommunale dagplejere i Stevns Kommune inviteret til en mini påskegudstjeneste i Hårlev Kirke sammen med deres dagplejebørn.

    Det var Hårlev grupperne "Hårlev Spirerne”, der var inviteret i kirke og her fortalte præsten en lille fortælling. Fortællingen var som en slags dukketeater, hvor præsten benyttede kyllingen og en hest, og de små Hårlev Spirer lyttede interesseret efter.

    Børnene fik hver en lille påskelilje af præsten så de kunne dekorere et trækors, og børn og voksne nød...