BørneIntra v2.19.1

Opslagstavle

Dato   
   
 • Kære forældre. (Specielt i vuggestuen).

   

  Tak for jeres henvendelser angående personalesituationen i vuggestuen. Jeg forstår fuldtud jeres bekymring i forhold til de nye ansigter. Men vi gør ALT hvad vi kan, for at jeres barn skal føle sig trygt, når det er her i institutionen. Når de nye medarbejdere starter d. 1. oktober, vil de selvfølgelig få en grundig indkøring.

  Vi vil planlægge et orienteringsmøde inden de starter d. 1. oktober, så de er bedst klædt på i forhold til det enkelte barn, samt de daglige rutiner.

  Samtidig er det profesionnelle pædagoger der starter, som vil være i stand til at se jeres barn, have øje for dets behov, og derved oparbejde en positiv relation, som gør, at jeres barn kommer til at  føle sig trygt.

   

  I dag var Kathrine på besøg, og hun var her i flere timer, og deltog i arbjejdet med vuggestuebørnene.  Det er aftalt med Kathrine, at  hun kommer igen i morgen, selom hun først skulle have startet på mandag.

   

  Med venlig hilsen

  Gudrun

  10-09-2020 - 30-10-2020
 •  Kære forældre.

   

  Som I sikkert har erfaret er Lærke rejst til København, hvor hun har fået nyt job. 

   

  I vuggestuen er fastansat fra d. 1. oktober Gitte Gabers, pædagog, 30 timer om ugen. Tanja Espenhain er fastansat i en 37 timers stilling pr. 1. oktober, idet Nanna har opsagt sin stilling pr. 30. september. 

   

  Fra d. 14. september kommer Kathrine Sørensen, nyuddannet pædagog, og vikarierer i vuggestuen indtil d. 1. oktober, hvorefter  Kathrine fortsætter som barselvikar på Mariehønestuen indtil Simone kommer tilbage, februar/marts 2021. 

  Dorte har fået fastansættelse i Humlebien pr.1. oktober. 

   

  Med venlig hilsen

  Gudrun

   

   

   

  01-09-2020 - 16-10-2020
 • Kære forældre. 

   

  Forældremødet der var planlagt til torsdag d. 17. september er aflyst. Mødet afholdes i november i stedet for.  Dato følger.

   

  Med venlig hilsen

  Gudrun

  01-09-2020 - 20-11-2020
 • Kære forældre.

   

  Til opslagstavlen. Det sidste arrangement i 2020.

   

  Fredag d. 4. december: Klippe-Klistre.

   

  Med venlig hilsen

  Gudrun

  06-08-2020 - 04-12-2020