BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagplejen i Stevns Kommune

Stevns kommune er omgivet af naturskønne omgivelser, og dagplejen benytter sig dagligt af de muligheder naturen giver for fysisk udfoldelse, leg og naturoplevelser.

Skiftende billeder

Dagplejen er et stærkt fagligt pædagogisk miljø, hvor udvikling af dagplejernes kompetencer har høj prioritet. Alle dagplejere førstehjælpsbeviser, der opdateres hvert andet år.

 

Dagplejebørnenes hverdag og rutiner foregår i et trygt og hjemligt miljø. Børnene bliver set og hørt, og har plads til at udvikle sig som de børn, DE er. Nærværet og den fulde opmærksomhed kan lade sig gøre, i en hverdag hvor dagplejerne maksimalt har fire børn hver at tage sig af.

 

I dagplejen er der tid til omsorg – både for børn og forældre.

 

Se på kortet, hvor du finder os  

Læs mere om Dagplejen i nedenstående folder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Information vedr. coronavirus-situationen (26-03-2020 kl. 17.00)

  Kære forældre til børn i offentlige dagtilbud og skole i Stevns Kommune.

  Statsminister Mette Frederiksen har forlænget nedlukningen af skoler, SFO og klubber med yderligere 2 uger. Det betyder, at jeres barn indtil videre må vente til tirsdag den 14. april med at komme i dagtilbud eller skole. Der kan dertil komme yderligere forlængelse af nedlukningen.

  Forlængelsen betyder, at nødpasning og undervisning derhjemme fortsætter. Derudover sætter vi yderligere initiativer i gang i den forlængede periode.

    

  Nødpasning

  Kriterierne for nødpasning er fortsat:

  1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder.
   Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
     
  2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne.
   Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
     
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

  Hvis du har behov for nødpasning, skal du fortsat kontakte ledelsen i dit barns daglige dagpleje/vuggestue/børnehave/SFO. Vi vil selvfølgelig gerne have information om nødpasning så tidligt som muligt.

  På skrivende tidspunkt har alle institutioner åbent for nødpasning.

  ► Løbende information om nødpasning kan læses på stevns.dk
    

  Ugentlig kontakt til familier med børn i offentlige dagtilbud og folkeskoler

  Fra fredag den 27. marts starter vi en ordning, hvor vi kontakter forældre til børn i offentlige dagtilbud og skoler minimum en gang ugentligt. Formålet er at høre, hvordan det går med at have barnet hjemme under coronakrisen.
    

  Tal med jeres børn om ikke at mødes i større forsamlinger

  Det er udmeldt, at vi ikke må forsamles i grupper med mere end 10 personer. Dette kan løbende blive ændret af regeringen.

  Dette gælder også selvom solen skinner, motionsarealer er tomme og bænkene frister til at sidde tæt. Vi har sat plakater om på naturlige mødesteder om dette. 

  Det er vores indtryk, at langt de fleste unge mennesker har forstået, at unge også kan blive ramt, og at de kan være smittebærere til bedsteforældre m.fl. Vi kan dog også her på anden uge af hjemsendelse se, at nogle unge er begyndt at samles i lidt for store grupper.

    

  Vi betræder ukendt land sammen

  Coronavirus har betydet, at vi befinder os i en situation hvor hver dag giver nye udfordringer. Vi får løbende nye, bindende retningslinjer fra regering og folketing for, hvorledes vi skal agere for børn og unge i denne tid. Vi prøver efter bedste evne at følge med, justere til regeringens anvisninger og informere jer forældre. Vi takker for den store forståelse og samarbejdsvilje, I som forældre har vist i de seneste uger, og som vi fortsat har brug for i den kommende tid.

   

  Hvordan tilmelder jeg mit barn til nødpasning?

  Du kontakter pædagogisk leder Mette Dyhr Ottesen (29 46 57 76, metott@stevns.dk), som derefter henviser til nødplads i samråd med områdesekretæren.  

    

  Hvornår skal jeg have anmeldt behov for nødpasning?

  Du kan anmelde op til dagen før, men vi vil naturligvis gerne vide det så hurtigt så muligt ift. at indkalde personale.

   

  Hvor præcis skal jeg være ift. behov for nødpasning?

  Du skal angive inden ugens start, senest fredag, præcis hvilke dage du forventer at have brug for nødpasning. Det kan for nogle kritiske jobfunktioner ændre sig med kort varsel, og hvis det sker, så kontakt din dagplejer så snart du får det at vide.

  Fortæl det også, hvis dit behov for nødpasning kun gælder for et begrænset tidsrum i løbet af dagen.

   

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har anmeldt nødpasning, men ikke skal bruge det en eller flere dage?

  Du skal hurtigst muligt melde dette.

   

  Mvh

  Daniel Gottrup, Centerchef for Børn og Læring

  27-03-2020