BørneIntra v2.19.1

Område Nordstevns

Område Nordstevns består af 4 huse, hver med sin egenart og kultur.

Billede

Pædagogiske principper for området


Område Nordstevns skal være kendt for at være udviklingsorienteret

 • Området sætter fokus på læring, som betyder at der er optimale muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Områdets udviklingsplan skal give tydelig retning om mål og fokuspunkter, og der skal være konkret organisering for at understøtte dette.
 • Der skal ligeledes arbejdes på tværs i de enkelte institutioner
 • Området er kendt for, at være et sted hvor der igangsættes og udvikles nye initiativer
 •  

I område Nordstevns bestræber vi os på at alle bliver mødt anerkendende og inkluderet i fællesskabet

 • Det gælder det enkelte barn og deres familier
 • Der arbejdes ud fra et helhedssyn og et resurse syn, hvor der er plads til, at den enkelte bliver understøttet i sin udvikling så vidt det er muligt
 • Have indlevelse og respekt for andre mennesker og deres værdier og kultur
 • At kunne acceptere personer og grupper, og give muligheder for at udvikle sig alsidigt

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Refusion af forældrebetaling ved afslag på ønsket pasning i genåbningsperioden fra 17. april 2020 
  Folketingets partier har tidligere indgået aftale om forældrebetalingen til pasningstilbud (dagpleje, vugge-stue, børnehave, SFO) i perioden efter kommunens genåbning af dagtilbuddene. 

   

  Aftalen betyder, at forældrebetalingen refunderes, hvis forældre har angivet ønske om at benytte dagtilbud, og dette ikke har kunnet efterkommes. Folketinget har ikke på nuværende tidspunkt ønsket at fastsætte nærmere regler for refusion af forældrebetalingen. Det er derfor den enkelte kommune, som fastsætter nærmere regler for refusion. 

   

  Ønsker om pasning, der er indkommet efter udmeldt tilmeldingsfrist for en given uge i genåbningsperioden, vil i udgangspunktet ikke medføre refusion af forældrebetaling. Det forhold, at tilbuddet har kortere åbningstid eller lignende, vil ligeledes ikke medføre refusion af forældrebetaling. 

   

  Skemaets første del skal udfyldes af ansøger til refusion af forældrebetaling. Skemaet skal sendes digitalt til barnets pasningstilbud, der vil udfylde deres del med yderligere information. Pasningstilbuddet sender det videre til Center for børn og læring. 

  Endelig afgørelse om refusion træffes i Center for børn og læring, der sender afgørelsen via e-boks.

   

  Hent ansøgningsskemaet her

   

  Venlig hilsen

  Daniel Gottrup
  Centerchef
  Børn & Læring

  02-07-2020
 •  Opslagstavleikon

  Velkommen til Område Nordstevns

  Her vil du løbende få informationer, som vedrører alle 4 huse (dagtilbud).

  13-02-2014