BørneIntra v2.19.1

Område Nordstevns

Område Nordstevns består af 4 huse, hver med sin egenart og kultur.

Billede

Pædagogiske principper for området


Område Nordstevns skal være kendt for at være udviklingsorienteret

 • Området sætter fokus på læring, som betyder at der er optimale muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Områdets udviklingsplan skal give tydelig retning om mål og fokuspunkter, og der skal være konkret organisering for at understøtte dette.
 • Der skal ligeledes arbejdes på tværs i de enkelte institutioner
 • Området er kendt for, at være et sted hvor der igangsættes og udvikles nye initiativer
 •  

I område Nordstevns bestræber vi os på at alle bliver mødt anerkendende og inkluderet i fællesskabet

 • Det gælder det enkelte barn og deres familier
 • Der arbejdes ud fra et helhedssyn og et resurse syn, hvor der er plads til, at den enkelte bliver understøttet i sin udvikling så vidt det er muligt
 • Have indlevelse og respekt for andre mennesker og deres værdier og kultur
 • At kunne acceptere personer og grupper, og give muligheder for at udvikle sig alsidigt

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Velkommen til Område Nordstevns

  Her vil du løbende få informationer, som vedrører alle 4 huse (dagtilbud).

  13-02-2014