BørneIntra v2.19.1

Log ind med:
Har du NemID eller en privat digital signatur, så kan du bruge NemLog-in.
Log ind med:
Du kan bruge UNI-Login, hvis dit UNI-Login brugernavn er indtastet på din profil i BørneIntra.

Indtast brugernavn og adgangskode.

Dit brugernavn får du udleveret på dit barns dagtilbud.
Når du logger på for første gang, er adgangskoden dit fulde cpr-nummer, herefter skal du selv finde på en kode.
Har du problemer med at logge ind bedes du kontakte personalet på dit barns dagtilbud.